Werkstress

Stress kan men ervaren op het werk, en kan te maken hebben met een aantal stressfactoren namelijk.

 • Te veel taken voor de beschikbare tijd
 • Te veel verwachtingen rolopvattingen etc
 • Een werksfeer die onder druk staat
 • Stress door introductie van thuiswerken

Wij gaan samen met je zoeken naar waar vooral de oorzaken liggen.

Uiteraard kan dit ook een combinatie zijn van bovenstaande oorzaken.

In de aanpak van de coaching hebben wij diverse vaardigheden ter beschikking die wij in overleg met je gaan inzetten, zoals b.v.

 • Brede ervaring met time management
 • Communicatietechnieken
 • Overtuigingen en onbewust gedrag
 • Assertiviteit ontwikkeling
 • Profielen op het gebied van gedrag, drijfveren, commercie, en emotionele intelligentie
 • Competentietest
 • Verantwoord keuzes maken
 • Mediation

Zo gaat onze coaching voor jou een maatwerkproduct worden om het beste effect te bereiken