Hoge werkdruk kan oorzaak zijn van stress
Stress op de werkvloer is beroepsziekte nummer één. Stress kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een hoge werkdruk. Werknemers ervaren een te hoge arbeidsbelasting. Die kan zowel fysiek als mentaal zijn. Ook factoren in de privésfeer kunnen van invloed zijn op de hoeveelheid werkdruk die een werknemer ervaart. Werkdruk is een vorm van psychosociale arbeidsbelasting en kan uiteindelijk leiden tot gezondheidsklachten, zoals een burn-out en een depressie. 

De cijfers spreken voor zich. Ruim 37% van de beroepsbevolking verzuimt regelmatig door stressklachten, overspanning en burn-out. Ook neemt de duur van het verzuim toe.

De economische schade is enorm. Maar nog belangrijker is dat psychisch verzuim ook psychisch lijden als gevolg heeft. Dit treft niet alleen de uitvaller zelf maar ook hun naasten en werkrelaties. De meeste mensen zien hun uitval niet aankomen, maar zeggen achteraf wel dat er signalen waren.

Het rendement
Langdurige stress kan een Burn-out veroorzaken: een syndroom van extreme vermoeidheid waarbij mensen afstand nemen van het werk en weinig vertrouwen krijgen in het eigen kunnen. De oorzaken daarvan liggen vooral in het werk. Het aantal burn-outs neemt toe. Dat geeft extra lasten, zowel emotioneel als financieel. In totaal gaat het om 1,8 miljard euro. Gemiddeld kost iedere burn-out circa 60.000 euro.

Preventieve coaching kan dus veel emotionele en financiële schade voorkomen!