Combi stress

Vaak heeft het stressniveau verschillende oorzaken.

Het kan met werk te maken hebben, levensstijl, financiële onzekerheid, relaties, evt. opgelopen emotionele en/of fysieke schade

Met combi stress bedoelen wij dat er vaak een combinatie kan ontstaan van bovenstaande stress oorzaken.

Wij gaan dit samen met je in kaart brengen en maken dan een concreet plan van aanpak